GDCK Novi Marof

GDCK Novi Marof

Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Novi Marof humanitarna je organizacija, jedan od ustrojstvenih oblika Hrvatskog Crvenog križa i dio Međunarodnog Pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, najstarije i najveće humanitarne organizacije na svijetu.

Osnovani smo  1946. godine ( 26. studeni) kao Općinsko društvo Crvenog križa Novi Marof, a od 1997. djelujemo pod nazivom Gradsko društvo Crvenog križa Novi Marof . 

Prema pravnom ustroju smo udruga koja svoj rad temelji na temeljnim načelima Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, Zakonu o Hrvatskom Crvenom ( NN 71/2010) , Statutu GDCK Novi Marof te drugim zakonima, propisima i posebnim internim aktima. 

Djelujemo na području gradova  Novi Marof i Varaždinske Toplice te općina Ljubešćica, Breznički Hum, Breznica i Visoko .

Osnovni ciljevi Hrvatskog Crvenog križa:

  •  ublažavanje ljudskih patnji, osobito onih izazvanih oružanim sukobima, velikim prirodnim, ekološkim tehnološkim i drugim nesrećama, s posljedicama masovnih stradanja i epidemijama
  • doprinos unapređenju i zaštiti zdravlja , prevenciji bolesti i podizanju zdravstvene i ekološke kulture građana
  • poticanje i unapređenje solidarnosti, promicanje volonterstva i međusobnog pomaganja te socijalne sigurnosti građana

Radom GDCK Novi Marof upravljaju : Skupština, predsjednik, potpredsjednik, Odbor, Nadzorni odbor i ravnatelj.

  • Skupština je najviše tijelo upravljanja i odlučivanja. 
  • Odbor je izvršno tijelo Skupštine odgovorno za rad GDCK Novi Marof između sjednica Skupštine. 
  • Predsjednik  GDCK Novi Marof je predsjednik Skupštine i Odbora GDCK Novi Marof.
  • GDCK Novi Marof ima jednog potpredsjednika.
  • Nadzorni Odbor nadzire financijsko-materijalno poslovanje GDCK Novi Marof i o svome radu izvješćuje Odbor i Skupštinu. 
  • Ravnatelj rukovodi radom ureda GDCK Novi Marof, provodi odluke tijela upravljanja GDCK Novi Marof, odgovoran je za provedbu zadataka koji su povjereni  stručnoj službi , a za svoje djelovanje odgovara Odboru i Skupštini  te Hrvatskom Crvenom križu.