Priprema i djelovanje u kriznim situacijama

Hrvatski Crveni križ sastavni je dio sustava civilne zaštite u Republici Hrvatskoj.

Hrvatski Crveni križ i Društva Crvenog križa sudjeluju u aktivnostima vezanima uz krizne situacije, tijekom svih faza krize, od pripreme preko odgovora na kriznu situaciju i pomoći u oporavku po završetku krize .
Temeljna zadaća Hrvatskog Crvenog križa su opremanje i osposobljavanje vlastitih operativnih snaga te edukacija stanovništva svih dobnih skupina s ciljem stjecanja znanja i vještina za djelovanje u kriznim situacijama i jačanjem otpornosti stanovništva na krizne situacije.
Operativne snage Hrvatskog Crvenog križa su operativne snage nacionalnog društva HCK i njegovih ustrojstvenih oblika, općinskih, gradskih i županijskih HCK.

Operativne snage HCK organizirane su u:

    Krizne stožere ( operativno i koordinacijsko tijelo )
    Interventne timove (ustrojavaju se na razini HCK i DCK iz redova zaposlenika i/ili volontera koji su osposobljeni za djelovanje u kriznim situacijama sukladno Smjernicama. Interventnim timom upravlja voditelj kriznog stožera )
    Timove podrške ( čine svi zaposlenici i volonteri HCK i DCK koji su aktivirani u kriznoj situaciji. Volonteri moraju imati osnovni stupanj edukacije sukladno Pravilniku o volontiranju u HCK)

Kako postati član operativnih snaga GDCK Novi Marof?

Želiš li postati dio operativnih snaga GDCK Novi Marof dovoljno je da kod popunjavanja prijavnice za člana ili volontera GDCK Novi Marof označiš navedenu aktivnost.