Postani član

Članovi mogu biti fizičke i pravne osobe.

Članstvo je dobrovoljno.

Članovi su:

• punoljetne poslovno sposobne osobe ( aktivni)
• mladi
• dobrovoljni davatelji krvi
• potporni (pomažući)
• počasni članovi

Aktivni članovi su osobe koje su spremne sudjelovati u radu GDCK Novi Marof i plaćati članarinu koja iznosi 6,00 EUR godišnje.
Dobrovoljni davatelji krvi su članovi bez obveze plaćanja članarine, ukoliko se svoga prava ne odreknu.

Mladi članovi su učenici, studenti, odnosno mlade osobe do 30 godina starosti koji su spremni sudjelovati u radu GDCK Novi Marof i plaćati članarinu u iznosu od 2,00 EUR godišnje. Mlade osobe od 18 do 30 godina starosti mogu izabrati žele li biti aktivni ili mladi članovi Hrvatskog Crvenog križa.

Potporni (pomažući) članovi su fizičke i pravne osobe koje pomažu GDCK Novi Marof u humanitarnom djelovanju (kroz pokroviteljstvo ili drugi oblik pomoći).

Počasni članovi su osobe koje su dobrotvornim radom i osobitim zaslugama pridonijele općem razvoju GDCK Novi Marof.

Ako želite postati član GDCK Novi Marof možete to učiniti na sljedeći način:

Članarina se  uplaćuje se na žiro račun GDCK Novi Marof otvoren u Zagrebačkoj banci, IBAN broj:HR2523600001101743671 ( u opis plaćanja staviti: članarina  za godinu …)