ZAŽELI – Za zajednicu II

Naziv projekta: ZAŽELI – Za zajednicu II
 
Kodni broj: UP.02.1.1.16.0178
 
Fond: Europski socijalni fond
 
Operativni program: Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.
 
Pozivni natječaj: Zaželi-program zapošljavanja – faza III
 
Cilj: omogućiti pristup zapošljavanju i tržištu rada teže zapošljivih žena te potaknuti socijalnu uključenost starijih i nemoćnih osoba na  području Grada Novi Marof , Općine Breznica i Općine Ljubešćica
 
Nositelj: Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Novi Marof
 
Partneri: 
 •  Centar za socijalnu skrb Novi Marof
 • Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Varaždin
 • Grad Novi Marof
 • Grad Varaždinske Toplice
 • Općina Ljubešćica
 • Općina Breznica
 
Trajanje projekta: 02.01.2023.-02.09.2023. ( 8 mjeseci, a zapošljavanje žena 6 mjeseci 01.02.-31.08.2023.)
 
Ukupna vrijednost projekta: 64.370,56 EUR ( 485.000,00 kuna)
Bespovratna sredstva osigurana su iz Državnog proračuna Republike Hrvatske u iznosu od 9.655,58 EUR ( 15%) i iz Europskog socijalnog fonda u iznosu od 54.714,98 ( 85%).
 
Područje provedbe projekta: 
 • Grad Novi Marof
 • Grad Varaždinske Toplice
 •  Općina Breznica
 • Općina Ljubešćica
 
Ciljna skupina: nezaposlene žene s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih HZZ-a s naglaskom na teže zapošljive/ranjive skupine definirane Pozivom
 
Krajnji korisnici: starije osobe ( 65+)  i/ili nemoćne osobe  s područja Grada Novi Marof, Grada Varaždinske Toplice,  Općine Ljubešćica i Općine Breznica
 
Aktivnosti u projektu :
1. Zapošljavanje 10  žena pripadnica ciljne skupine na poslovima pružanja potpore i podrške starijim i/ili nemoćnim osobama
2. Pružanje potpore i podrške za 60 krajnja korisnika u vidu:
 • pomoći u nabavi i dostavi namirnica i ostalih  kućnih potrepština
 • pomoći u nabavi i dostavi lijekova
 • pomoć u pripremi obroka u kućanstvima korisnika
 • pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora
 • pomoć pri oblačenju, svlačenju i održavanju osobne higijene korisnika
 • pomoć u održavanju okućnice, pomoć u vrtu, donošenje drva za ogrjev
 • pomoć u socijalnoj integraciji, posredovanju u ostvarivanju raznih prava ( plaćanje računa, liječnik, ljekarna i sl.)
 • podrška kroz razgovor i druženje
 • šetnja, pratnja i pomoć u raznim društvenim aktivnostima
 • dostava mjesečnih paketa kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština
 
Očekivani rezultati projekta:
 
• jačanje kapaciteta i povećanje  zapošljivosti , radnog potencijala i konkurentnost na tržištu rada 10 žena pripadnica ciljne skupine
• unaprjeđenje  kvalitete života i  povećanje socijalne uključenosti krajnjih korisnika projekta, 60 starijih i/ili nemoćnih osoba
• ojačana suradnja projektnih partnera za razvoj aktivnosti usmjerenih poticanju radne aktivacije nezaposlenih žena , pružanju usluga za starije osobe i osobe u nepovoljnom položaju i njihovo socijalno uključivanje
 
Voditelj projekta: Mirjana Matić Brdar, ravnateljica
 
Više informacija saznajte na: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Sadržaj materijala isključiva je odgovornost Gradskog društva Crvenog križa Novi Marof.