ZAŽELI – Za zajednicu

Naziv projekta: ZAŽELI – Za zajednicu
Kodni broj: UP.02.1.1.13.0314
Fond: Europski socijalni fond
Operativni program: Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.
Pozivni natječaj: Zaželi-program zapošljavanja – faza II
Cilj: omogućiti pristup zapošljavanju i tržištu rada teže zapošljivih žena te potaknuti socijalnu uključenost starijih i nemoćnih osoba na  području Grada Novi Marof , Općine Breznica i Općine Ljubešćica
Nositelj: Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Novi Marof
Partneri: 
• Centar za socijalnu skrb Novi Marof
• Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Varaždin
• Grad Novi Marof
• Općina Ljubešćica
• Općina Breznica
Trajanje projekta: 11.01.2021. – 11.03.2022. ( 14 mjeseci)
Ukupna vrijednost projekta: 643.235,00 kuna
Bespovratna sredstva osigurana su iz Državnog proračuna Republike Hrvatske ( 15%) i iz Europskog socijalnog fonda ( 85%).
Udio sufinanciranja Europskog socijalnog fonda iznosi 100% (643.235,00 kuna)
Područje provedbe projekta: 
• Grad Novi Marof
• Općina Breznica
• Općina Ljubešćica
Ciljna skupina: nezaposlene žene s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih HZZ-a s naglaskom na teže zapošljive skupine
Krajnji korisnici: starije osobe ( 65+)  i osobe u nepovoljnom položaju s područja Grada Novi Marof, Općine Ljubešćica i Općine Breznica
Aktivnosti u projektu :
1. Zapošljavanje i osposobljavanje kroz verificirane programe 7 žena pripadnica ciljne skupine na poslovima pružanja potpore i podrške starijim osobama i  osobama u nepovoljnom položaju
2. Pružanje potpore i podrške za 42 krajnja korisnika u vidu:
  • pomoći u nabavi i dostavi namirnica i ostalih  kućnih potrepština
  • pomoći u nabavi i dostavi lijekova
  • pomoć u pripremi obroka u kućanstvima korisnika
  • pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora
  • pomoć pri oblačenju, svlačenju i održavanju osobne higijene korisnika
  • pomoć u održavanju okućnice, pomoć u vrtu, donošenje drva za ogrjev
  • pomoć u socijalnoj integraciji, posredovanju u ostvarivanju raznih prava ( plaćanje računa, liječnik, ljekarna i sl.)
  • podrška kroz razgovor i druženje
  • šetnja, pratnja i pomoć u raznim društvenim aktivnostima
  • dostava mjesečnih paketa kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština
Očekivani rezultati projekta:
• jačanje kapaciteta i povećanje  zapošljivosti , radnog potencijala i konkurentnost na tržištu rada 7 žena pripadnica ciljne skupine
• unaprjeđenje  kvalitete života i  povećanje socijalne uključenosti krajnjih korisnika projekta, 42 starije osobe i osobe u nepovoljnom položaju
• ojačana suradnja projektnih partnera za razvoj aktivnosti usmjerenih poticanju radne aktivacije nezaposlenih žena , pružanju usluga za starije osobe i osobe u nepovoljnom položaju i njihovo socijalno uključivanje
Voditelj projekta: Mirjana Matić Brdar, ravnateljica
Više informacija saznajte na: 

Sadržaj materijala isključiva je odgovornost Gradskog društva Crvenog križa Novi Marof.