Humanitarna pomoć

GDCK Novi Marof  na temelju Zakona o Hrvatskom Crvenom križu potražuje , sakuplja i dijeli humanitarnu pomoć za osobe u potrebi na području svojeg djelovanja, a u slučaju izvanrednih situacija i šire.

Pokrećemo, organiziramo i provodimo redovne i izvanredne akcije prikupljanja materijalnih i financijskih sredstava za pomoć osobama u potrebi – žrtvama oružanih sukoba, prirodnih, ekoloških, tehnoloških i drugih nesreća te osobama koje žive u teškim materijalnim uvjetima te osiguravamo čuvanje određenih količina materijalnih dobara za situacije potrebe.

Registrirani smo :

Prikupljamo novčana sredstva i materijalna dobra ( živežne namirnice trajne vrijednosti, higijenske potrepštine za osobnu higijenu i higijenu prostora, deke, medicinska i ortopedska pomagala, povremeno odjeću, obuću i kućanske uređaje).

Prikupljenu pomoć koristimo za pružanje pomoći osobama u socijalnoj potrebi.

Vaša donacija pomaže nam u pružanju pomoći potrebitima.

Kako postati korisnik humanitarne pomoći

Korisnici programa humanitarne pomoći GDCK Novi Marof su osobe u socijalnoj potrebi  koje imaju prebivalište na području djelovanja GDCK Novi Marof  i pripadaju jednoj od sljedećih kategorija :

 1. KATEGORIJA – korisnici prava u sustavu socijalne skrbi kojima je  rješenjem nadležnog Centra za socijalnu skrb  priznato pravo na :
 • zajamčenu minimalnu naknadu
 • osobnu invalidninu uz uvjet da ostalim članovima kućanstva ukupni mjesečni prihod ne prelazi iznos od 1.000,00 kuna članu kućanstva
 1. KATEGORIJA – samačko ili višečlano kućanstvo uz uvjet da  ukupni mjesečni prihod kućanstva ne prelazi iznos :
 • od 1.500,00 kuna za samca
 • 1.000,00 kuna po članu za višečlano kućanstvo

U ukupna primanja kućanstva ulaze redovna primanja, primanja s osnova socijalne skrbi (  ZMN, naknada za nezaposlene, dječji doplatak, iznos alimentacije ),  primanja s osnove imovine i sl. ostvarena u zadnja tri mjeseca od dana podnošenja zahtjeva.

 1.  KATEGORIJA : žrtve prirodnih katastrofa i žrtve kriza izazvanih ljudskim djelovanjem
 2. KATEGORIJA: pravne osobe registrirane za rad s ranjivim skupinama (djeca, stariji, osobe s invaliditetom) , pružanje humanitarne pomoći, društva HCK i sl.

Kod pružanja humanitarne pomoći prednost imaju :

 1. starije osobe (65+) koje žive u samačkom ili dvočlanom kućanstvu
 2. osobe s invaliditetom
 3. osoba koja je radno nesposobna (rješenje na uvid)
 4. djeca

Podnošenje zahtjeva 

 1. Pravo na humanitarnu pomoć ostvaruje se podnošenjem Obrasca Zahtjeva za humanitarnu pomoć
 2. Zahtjev podnosi korisnik osobno ili uz njegovu suglasnost  član njegove uže ili šire obitelji, skrbnik ili  udomitelj, a postupak za ostvarivanje prava može pokrenuti nadležni centar za socijalnu skrb, jedinica lokalne samouprave, liječnik obiteljske medicine, član ili volonter Crvenog križa .
 3. Uz zahtjev za ostvarivanje prava iz socijalnog programa potrebno je dostaviti odgovarajuću dokumentaciju kojom se utvrđuje status korisnika:
 •  Osobna iskaznica na uvid
 • Dokument koji sadrži OIB za sve članove kućanstva
 • Rješenje nadležnog Centra za socijalnu skrb o priznavanju prava ( za korisnike prava iz sustava socijalne skrbi)
 • Potvrdu o visini dohotka za sve punoljetne članove kućanstva za zadnja tri mjeseca od dana podnošenja zahtjeva( korisnici izvan sustava socijalne skrbi)
 • Ostala dokumentacija prema potrebi

Zahtjev s potrebnom dokumentacijom  podnosi se:

 U tijeku postupka priznavanja ili ostvarivanja prava korisnik je dužan svaku novonastalu promjenu činjenica i okolnosti pravodobno prijaviti GDCK Novi Marof.

Korisnik ostvaruje pravo na pomoć  sve dok postoje uvjeti temeljem kojih mu je to pravo priznato.

Za više informacija kontaktirajte nas putem kontakt obrasca koji se nalazi na ovome linku .