Služba traženja

Služba traženja jedna je od najstarijih djelatnosti Hrvatskog Crvenog križa. Aktivnosti Službe traženja provode se od 1878., otkada djeluje i Crveni križ na ovim prostorima.
Služba traženja ili aktivnosti na obnavljanju obiteljskih veza predstavljaju opći pojam koji obuhvaća niz radnji čiji je cilj sprečavanje razdvajanja i nestanka osoba, održavanje kontakata između članova obitelji te rasvjetljavanje sudbine osoba koje se vode kao nestale.

Služba traženja nadležna je za :

   prikuplja, evidentira i obrađuje podatke, daje obavijesti o žrtvama oružanog sukoba članovima obitelji, nadležnim tijelima i organizacijama u zemlji i inozemstvu i to o: ratnim zarobljenicima, civilnim internircima, zaštićenim osobama uhićenim duže od dva tjedna, zaštićenim osobama na prinudnom boravku, ranjenim, bolesnim i umrlim pripadnicima oružanih snaga, nestaloj djeci, djeci evakuiranoj u drugu zemlju te djeci odvojenoj od roditelja zbog oružanog sukoba

   razmjenu obiteljskih poruka članova obitelji razdvojenih zbog oružanog sukoba ili drugih izvanrednih okolnosti

   povezivanje članova obitelji razdvojenih zbog oružanog sukoba ili drugih izvanrednih okolnosti

Rad Službe traženja temelji se na Ženevskim konvencijama, njihovim Dopunskim protokolima, rezolucijama međunarodnih konferencija Crvenog križa i Crvenog polumjeseca o nestalim osobama, Strategiji obnavljanja obiteljskih veza Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca (2008. – 2018.), Zakonu o Hrvatskom Crvenom križu (NN 71/2010), te Pravilniku o Službi traženja Hrvatskog Crvenog križa (NN 52/07).

U svom radu Služba traženja primjenjuje jedinstvenu metodologiju rada koja omogućuje da se sazna sudbina neke osobe bez obzira nalazi li se u zemlji ili izvan granica zemlje.

Služba traženja djeluje na svim razinama organizacijskog ustroja Hrvatskog Crvenog križa te je tako dostupna svakom građaninu u mjestu gdje živi ili se privremeno nalazi.

Za traženja koja se odnose na osobe nestale izvan granica naše zemlje nadležan je Nacionalni ured Službe koji surađuje sa službama traženja drugih nacionalnih društava Crvenog križa, sa Međunarodnom službom traženja u Arolsenu i Centralnom agencijom za traženje u Ženevi.

Više o službi traženja na https://www.hck.hr/sto-radimo/sluzba-trazenja/25