Pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Gradsko društvo Crvenog križa Novi Marof uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15).

Ostvarivanje prava na pristup informacijama:

Pravo na informaciju ostvaruje se slanjem pisanog zahtjeva :

  • na adresu :

Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Novi Marof

Službenik za informiranje

Kralja Tomislava 16, 42 220 Novi Marof

Tijelo javne vlasti ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova od podnositelja zahtjeva u svezi s pružanjem i dostavom tražene informacije. Visina naknade za pristup informacijama i način naplate naknade propisani su Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih troškova i troškova dostave informacije (NN 12/14, 15/14).

Dokumenti

Empty tab. Edit page to add content here.
Empty tab. Edit page to add content here.