Podrška na kotačima

Naziv programa : Podrška na kotačima

Upravljačko tijelo: Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

Opći cilj: Ublažavanja socijalne isključenosti i uključivanje starijih osoba u život lokalne zajednice

Posebni cilj: Osiguravanje usluge prijevoza za starije osobe (kojima te usluge nisu ili su teško dostupne)  radi poboljšavanja kvalitete njihova života i što dužeg ostanka u vlastitom domu.

Nositelj: Gradsko društvo Crvenog križa  Novi Marof

Partner: Centar za socijalnu skrb  Novi Marof

Financijska vrijednost: 238.000,00 kuna ( 119.000,00 kuna po godini provedbe)

Vrijeme provedbe : 01.01.2021. – 31.12.2022.

Područje provedbe : područje djelovanja GDCK Novi Marof

 • Grad Novi Marof
 • Grad Varaždinske Toplice
 • Općina Breznica
 • Općina Breznički Hum
 • Općina Ljubešćica
 • Općina Visoko

Korisnici: starije osobe (65+) s područja provedbe programa koje uslugu prijevoza ne mogu zadovoljiti korištenjem javnog prijevoza i/ili im ju ne mogu osigurati članovi obitelji

Aktivnosti:

 • usluga prijevoza i pratnje  starijim osobama u svrhu zadovoljavanja njihovih potreba za odlazak na njima važna mjesta (npr. odlazak liječniku, zubaru,  ljekarnu, nabavu namirnica, plaćanje režija, na groblje, u posjet rodbini )
 • nabava i dostava lijekova i namirnica
 • zapošljavanje jedne osobe, vozača iz skupine teže zapošljivih osoba prijavljenih u evidenciji HZZ-a (50+)
 • uključivanje volonetra u aktivnosti  pratnje korisnika

Očekivani rezultati:

 • jedna novozaposlena osoba, vozač na poslovima prijevoza starijih osoba
 • razvijena i implementirana usluga prijevoza i pratnje starijih osoba u lokalnoj zajednici
 • povećana socijalna uključenost i kvaliteta života 120 korisnika programa, smanjena prerana institucionalizacija, smanjen osjećaj usamljenosti i izoliranosti
 •  ojačani  volonterski kapacitet GDCK Novi Marof u lokalnoj zajednici
 •  ojačana suradnja partnera i lokalne zajednice  za daljni razvoj usluge

Voditelj programa: Mirjana Matić Brdar, ravnateljica

Ovaj program financira  Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava,  obitelji i socijalne politike.