HCK

Hrvatski Crveni križ nacionalno je društvo Crvenog križa koje nepristrano i bez diskriminacije djeluje na teritoriju Republike Hrvatske, a u svrhu promicanja i ostvarivanja humanitarnih ciljeva i programa od opće koristi.

Hrvatski Crveni križ uživa posebnu zaštitu i skrb Republike Hrvatske.

Radom Hrvatskog Crvenog križa upravljaju tijela HCK – Skupština, predsjednik i potpredsjednici, Glavni odbor, izvršni predsjednik i Nadzorni odbor.

U Hrvatskom Crvenom križu djeluje:

111 općinskih i gradskih društava Crvenog križa i

20 županijskih društava Crvenog križa s pravnom osobnošću

Više o Hrvatskom Crvenom križu pogledajte na službenoj web stranici: www.hck.hr