Projekt ” ZAŽELI”

Fond: Europski socijalni fond

Operativni program: Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Tip natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga „ZAŽELI – program zapošljavanja žena“

Nadležno tijelo: Ministarstvo rada i mirovinskog sustava

Područje : socijalna isključenost

Nositelj: DCK Varaždinske županije

Partneri: HZZ Regionalni ured Varaždin, CZSS Varaždin, GDCK Novi Marof, GDCK Ivanec, gradovi Novi Marof, Varaždinske Toplice i Ivanec, općine Breznički Hum, Visoko, Gornji Kneginec, Klenovnik, Maruševec, Sračinec

Način financiranja: ESF 80%, RH 20%

Vrijednost projekta:  4.539.126,68  kn

Razdoblje provedbe projekta: 6.7.2018.-5.1.2021.

Cilj:

  • omogućiti pristup zapošljavanju i tržištu rada ženama pripadnicama ranjivih skupina s naglaskom na teško dostupna , ruralna područja i otoke
  • osnažiti i unaprijediti radni potencijal teže zapošljivih žena i žena s nižom razinom obrazovanja, zapošljavanjem u lokalnoj zajednici koje će ublažiti posljedice njihove nezaposlenosti i rizika od siromaštva, te ujedno potaknuti socijalnu uključenost i povećati razinu kvalitete života krajnjih korisnika

Korisnici/ ciljna skupina: 12 žena za područje GDCK Novi Marof

Krajnji korisnici: 60 osoba starije životne dobi