Projekt “ZAŽELI – Za zajednicu” – u prva tri mjeseca provedbe pruženo 1530 usluga

Gradsko društvo Crvenog križa Novi Marof započelo je  11. siječnja 2021.  s provedbom projekta „ ZAŽELI – Za zajednicu“ s ciljem zapošljavanja teže zapošljivih žena na poslovima pružanja potpore i podrške starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju .

Projekt se provodi na području grada Novi Marof, općine Ljubešćica i općine Breznica koji su zajedno s HZZ Područnim uredom Varaždin i Centrom za socijalnu skrb Novi Marof partneri u projektu.

Vrijeme trajanja projekta je 14 mjeseci, od kojih je 12 predviđeno za provedbu projekta na terenu, stoga se od trenutka potpisivanja ugovora krenulo s planiranim aktivnostima:

 • izrađeni su promotivni materijali i podstranica projekta
 •  putem javnog natječaja u suradnji s HZZ Područnim uredom Varaždin i Ispostavom Novi Marof izvršen je izbor i zapošljavanje 7 žena, radnica za potporu i podršku starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju , potpisani su ugovori o radu te održan sastanak u svrhu davanja uputa i pripreme za rad
 • u suradnji s CZSS Novi Marof i jedinicama lokalne samouprave partnerima projekta ( Grad Novi Marof, Općina Ljubešćica, Općina Breznica), udrugama umirovljenika, patronažnim sestrama i liječnicima obiteljske medicine  izvršena je identifikacija i odabir krajnjih korisnika projekta, ukupno 42 osobe,  iz kategorije osoba starijih od 65 godina ili osoba u nepovoljnom položaju. Konačnom odabiru krajnjih korisnika prethodila je individualna posjeta svakom potencijalnom krajnjem korisniku od strane djelatnika GDCK Novi Marof kako bi ih se informiralo o projektu , uslugama, utvrdilo status krajnjeg korisnika te uz pisani pristanak za sudjelovanje u projektu dogovorila potrebna vrsta i dinamika usluga .
 • izvršena i ugovorena nabava mjesečnih paketa higijene i kućanskih potrepština , koji se mjesečno dostavljaju krajnjim korisnicima projekta, a sastoje se od proizvoda za osobnu higijenu korisnika i kućnih potrepština za održavanje higijene stambenog prostora.

Dana 15. veljače 2021. zaposlene žene počele su s obilaskom  krajnjih korisnika  i pružanjem dogovorenih usluga, ali najvažnije započele su proces uspostavljanja međusobnog povjerenja , glavnog preduvjeta za uspjeh njihova rada u pružanju potrebne pomoći korisnicima. Broj korisnika, vrsta i dinamika pružanja usluga su promjenjivi. Riječ je o najzahtjevnijem elementu projekta, čija se dinamika mijenja na dnevnoj bazi s obzirom da se radi o osobama prosječne dobi 77+, većina ih živi sama, teže su pokretne i bolesne, a u situaciji epidemije koronavirusa kada svaki kontakt donosi  pojačani rizik od bolesti, njihov osjećaj izoliranosti, usamljenosti i  socijalne isključenosti raste, stoga je potreba za ovakvim oblikom izvaninstitucionalne skrbi sve veća.  

U prvom tromjesečju provedbe projekta i  unatoč epidemiji koronavirusa, uz poštivanje epidemioloških mjera i bez evidentiranih incidenata u smislu zaraze koronavirusa  djelatnika ili  korisnika ,  zaključno do  30. travnja 2021. pruženo je 1530 usluga i prijeđeno 3597 kilometara.

Pružene usluge obuhvaćaju sljedeće:

 • posjeta, razgovor i druženje ( psihosocijalna podrška)
 • šetnja korisnika
 • nabava namirnica i ostalih kućnih potrepština  
 • nabava lijekova
 • održavanje higijene stambenog prostora  
 • donošenje drva za ogrjev, cijepanje i slaganje drva
 • pomoć u pripremi obroka
 • pomoć u održavanju osobne higijene
 • pomoć u održavanju okućnice, radovi u vrtu
 • plaćanje računa
 • posredovanje u ostvarivanju prva ( CZSS, HZMO, HZZ)
 • isporuka mjesečnih paketa higijene i kućanskih potrepština

U svibnju 2021. započeo je  program osposobljavanja 7 žena zaposlenih na projektu „ZAŽELI – Za zajednicu“ za poslove gerontodomaćice  ugovoren s POU Varaždin, po završetku kojeg zaposlene žene stječu zanimanje gerontodomaćice koje se upisuje u e- radnu knjižicu.

U lipnju 2021. planira se održavanje uvodne  konferencije projekta koja zbog epidemioloških  mjera nije mogla biti održana.

Više informacija o projektu saznajte na www.gdck-novi-marof.hr ili nam se  obratite na  e-mail: crveni.kriz-novi.marof@vz.t-com.hr, telefon broj 042 611 401 ili  dođite u naš ured  na adresi Kralja Tomislava 16 u Novom Marofu .