“ZAŽELI – Za zajednicu” – potpisan ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava

Gradsko društvo Crvenog križa Novi Marof potpisalo je u ponedjeljak 11. siječnja 2021. s Ministarstvom rada,  mirovinskog sustava,  obitelji i socijalne politike  ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „ZAŽELI – Za zajednicu“ ( kodni broj:  UP.02.1.1.13.0314) sukladno 7. Odluci o financiranju za otvoreni Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Zaželi – program zapošljavanja žena-faza II“ u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“

Osnovne informacije o projektu

Naziv projekta: ZAŽELI – Za zajednicu

Kodni broj: UP.02.1.1.13.0314

Fond: Europski socijalni fond

Operativni program: Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

Pozivni natječaj: Zaželi-program zapošljavanja – faza II

Cilj: omogućiti pristup zapošljavanju i tržištu rada teže zapošljivih žena te potaknuti socijalnu uključenost starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju na  području grada Novi Marof, općine Breznica i općine Ljubešćica

Nositelj: Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Novi Marof

Partneri:

 • Centar za socijalnu skrb Novi Marof
 • Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Varaždin
 • Grad Novi Marof
 • Općina Ljubešćica
 • Općina Breznica

Trajanje projekta: 11.01.2021. – 11.03.2022. ( 14 mjeseci)

Ukupni iznos bespovratnih sredstava: 643.235,00 kuna

Bespovratna sredstva osigurana su iz Državnog proračuna Republike Hrvatske ( 15%) i iz Europskog socijalnog fonda ( 85%)

Područje provedbe projekta:

 • Grad Novi Marof
 • Općina Breznica
 • Općina Ljubešćica

Ciljana skupina: nezaposlene žene s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih HZZ-a s naglaskom na teže zapošljive skupine

Krajnji korisnici: starije osobe ( 65+)  i osobe u nepovoljnom položaju s područja grada Novi Marof, općine Ljubešćica i općine Breznica

Aktivnosti u projektu :

 1. Zapošljavanje  i osposobljavanje kroz verificirane programe žena iz ciljane skupine u svrhu potpore i podrške starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju na području provedbe projekta u trajanju od 12 mjeseci
 2. Pružanje potpore i podrške starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju kroz sljedeće oblike pomoći:
  • pomoć u nabavi i dostavi namirnica, lijekova i drugih potrepština
  • pomoć u pripremi obroka u kućanstvima korisnika
  • pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora
  • pomoć pri oblačenju, svlačenju i održavanju osobne higijene korisnika
  • pomoć u socijalnoj integraciji, posredovanju u ostvarivanju raznih prava ( plaćanje računa, liječnik, ljekarna i sl.)
  • podrška kroz razgovor i druženje
  • pratnja i pomoć u raznim društvenim aktivnostima
  • mjesečna isporuka paket kućanskih i higijenskih potrepština
 3. Aktivnosti promidžbe i informiranja

Očekivani rezultati projekta

Projektne aktivnosti pridonijet će povećanju  zapošljivosti, radnog potencijala i konkurentnosti na tržištu rada žena pripadnica ciljane skupine projekta te povećanoj kvaliteti života i socijalnoj uključenosti krajnjih korisnika, starijih i nemoćnih osoba na području partnera provedbe projekta, Grada Novi Marof, općine Ljubešćica i općine Breznica.

Za više informacija o projektu  :