Dan broja 112 obilježen simulacijsko – komunikacijskom vježbom “Klizište 2024.”

Povodom Dana europskog broja 112 koji se obilježava 11. veljače, u petak 09. veljače 2024. je u Mađarevu ( lovački dom Krstičevo) izvedena stožerna simulacijsko-komunikacijska  vježba „Klizište 2024”.

Vježbu je organizirao Grad Novi Marof – Stožer civilne zaštite, u suradnji s Područnim uredom civilne zaštite Varaždin – Županijskim centrom 112 Varaždin.

U vježbi su sudjelovale operativne snage civilne zaštite s područja grada i županije – MUP – Policijska postaja Novi Marof, Vatrogasna zajednica Grada Novi Marof, Gradsko društvo Crvenoga križa Novi Marof, HGSS Varaždin i Stožer civilne zaštite Varaždinske županije.

Tema vježbe

Tema vježbe – klizište odabrana je jer na temelju Procjene rizika od velikih nesreća za područje grada Novog Marofa uslijed velikih padalina postoji opasnost od aktivacije klizišta što predstavlja moguću ugrozu za stanovništvo i materijalna dobra.

Cilj  vježbe

Cilj vježbe bio je utvrditi postupak aktiviranja članova Stožera civilne zaštite, aktiviranje operativnih snaga civilne zaštite te komunikacija, koordinacija i međusobna razmjena informacija  uz korištenje radio veza sustava TETRA i Zapovjednog sustava nove generacije – NICS ( Next Generation Incident Command System).

Testiran sustav NICS

Sustav NICS je operativni sustav, razvijen unutar NATO-a u sklopu programa za civilno društvo koji se koristi u izvanrednim situacijama, velikim nesrećama i katastrofama, a   omogućuje korisnicima razmjenu informacija u realnom vremenu te pristup bazama podataka i informacijama o terenu, vremenskoj situaciji, fotografijama snimljenim iz zraka, trenutnom rasporedu snaga na terenu, geopozicijama vozila i osoba, kritičnoj infrastrukturi i slično.

Pomoću geografskog informacijskog sustava – GIS, NICS sve navedene informacije integrira u online kartu koja je dostupna svim službama uključenim u rješavanje krizne situacije. Svi novi podaci se sinkroniziraju putem mrežne suradnje, čime je omogućen jedinstven pogled na sve aktivnosti, olakšana suradnja i omogućeno brže donošenje ključnih odluka u upravljanju izvanrednim događajima.

Po završetku vježbe provedena je kratka evaluacija od strane sudionika vježbe te je zaključeno kako je vježba provedena uspješno, svi sudionici vježbe imali su određene zadaće koje su izvršene, upoznali su se s korištenjem sustava NICS te pokazali spremnost u odgovoru na izvanredne situacije.