Projekt “Sigurnije škole i vrtići” – podijeljena 32 kompleta prve pomoći


U sklopu projekta „Sigurnije škole i vrtići „ društva Crvenog križa podijelila su komplete prve pomoći i  informativne letke svim matičnim i područnim školama i vrtićima na području čitave Republike Hrvatske, a Gradsko društvo Crvenog križa Novi Marof podijelilo je ukupno 32 kompleta prve pomoći i informativne letke svim školama i vrtićima  na području svojeg djelovanja.

O projektu Sigurnije škole i vrtići

Prepoznavši potrebu za kontinuiranim podizanjem svijesti kod djece, mladih, njihovih roditelja odnosno skrbnika i djelatnika predškolskih i školskih odgojno-obrazovnih ustanova u Republici Hrvatskoj o važnosti procjene i podizanja razine sigurnosti u vrtićima i školama te potrebu za kontinuiranim stjecanjem i usavršavanjem znanja, vještina i kompetencija iz prve pomoći, pripremljenosti na izvanredne situacije i psihosocijalne podrške, Hrvatski Crveni križ je u razdoblju od studenog 2018. do siječnja 2021.  s partnerima (dječjim vrtićima i osnovnim školama) provodio projekt „Sigurnije škole i vrtići“ financiran iz EU fondova u sklopu Erasmus+ programa, a uz podršku Agencije za odgoj i obrazovanje i odobrenjem Ministarstva znanosti i obrazovanja.


Kada se katastrofa dogodi, djeca su među najosjetljivijim i najranjivijim društvenim skupinama. Stoga se projektom sigurnijih škola i vrtića nastoji podići svijest i unaprijediti sustav pripreme na izvanredne situacije. Razvoj novih tehnologija i njihova sve šira upotreba i dostupnost omogućuju nam pristup sve većem broju građana Republike Hrvatske, stoga je u sklopu projekta razvijena i testirana edukativna platforma (https://sigurnija-djeca.hck.hr/) koja nudi metodički i sadržajno standardizirane različite edukativne materijale, aktivnosti, alate i pozadinske informacije koje su razvili Hrvatski Crveni križ i partneri.


Na taj način kreiran je lako dostupan i koristan internetski alat s edukativnim materijalima i konkretnim aktivnostima koje odgojitelji, učitelji, nastavnici i stručni suradnici mogu koristiti i realizirati u svakodnevnom radu s djecom i mladima.


U sklopu projekta izrađen je i dokument  „Preporuke i smjernice Hrvatskog Crvenog križa za unaprjeđenje sustava pripreme za izvanredne situacije“.

Cilj preporuka navedenih u ovom dokumentu je stvaranje poticajnog okruženja za sustavnu provedbu i prepoznavanje važnosti tema pripreme za sve vrste izvanrednih situacija, prve pomoći, psihosocijalne podrške i općenite sigurnosti u školama i vrtićima. Izuzetno važan cilj ovog dokumenta je i prepoznavanje potrebe za kontinuiranim educiranjem građana od najranije životne dobi te poticanje na cjeloživotno učenje i usavršavanje znanja, vještina i kompetencija iz prve pomoći, priprema za sve vrste izvanrednih situacija i psihosocijalne podrške.

Osvješćivanje građana svih dobnih skupina i širenje znanja o tome što možemo očekivati i kako se što bolje pripremiti za izvanredne događaje, iznimno je važan korak u izgradnji otpornijeg društva koje će se lakše i sa manjim posljedicama suočiti sa izazovima koje takvi događaji donose sa sobom.